top of page

Ruilen en extra dagen

Logo_met_boog_web_452x370px2A.png

Als u een extra dag(deel) opvang nodig heeft voor uw kind, of eens een dag wilt ruilen is dat altijd mogelijk, mits er plek is bij Kyra.

We komen ouders graag tegemoet waar dat kan.

 

In de praktijk betekent het:
Dat ouders altijd een verzoek om extra plaatsing kunnen indienen.
Dat ouders altijd kunnen vragen om een dag te ruilen, binnen de periode van een week.
Wij het verzoek honoreren als er voldoende plaats is.
Wij niet afwijken van de leidster-kind-ratio, we hebben kleinere groepen dan wettelijk maximaal is toegestaan.
We kijken ook naar de groepssamenstelling. Het veilige klimaat moet gewaarborgd blijven.
De extra uren worden gefactureerd.

Compensatie voor opvangdagen ivm ziekte en/of vakantie
Als u op vakantie gaat buiten de Kyra vakantie om geeft dat geen recht op compensatie dagen.
Als uw kind ziek is geweest, is het soms mogelijk een extra dag te vragen ter compensatie van de ‘gemiste’ opvangdagen.
Voorbeeld: Jan is een week ziek geweest. Als hij weer beter is hebben zijn ouders een extra opvangdag nodig voor Jan, zij moeten nl. zelf ook een dag werk inhalen.
Er is plaats bij Kyra. Jan mag komen en we brengen deze extra dag niet in rekening.
Er is geen plaats bij Kyra; Jan kan helaas niet extra komen.
Het is niet mogelijk om ziekte-dagen te ‘sparen’. Dwz. dat de compensatiedagen altijd binnen een factuur periode moeten vallen.

Omdat Kyra een zeer kleine organisatie is, kennen de kinderen de beroepskrachten goed. De stamgroep is hecht en veilig, een enkele keer een extra kind op een dag, doet daaraan geen afbreuk.
 

bottom of page