top of page
Logo_met_boog_web_452x370px2A.png

Brede Vrije School

 

​Kleinschalige kinderopvang Kyra werkt nauw samen met de Brede Vrije school Almere.  Zo stemmen we met elkaar de doorgaande leerlijnen af; we hanteren de antroversie, een mooie antroposofische variant van de vve (vroege en voorschoolse-educatie).
 

Het uiteindelijke doel is om met elkaar te komen tot een integraal kindcentrum, zodat in alle stadskernen van Almere een antroposofisch initiatief bereikbaar is voor de ouders en kinderen.
 

Voor informatie over de vrije school ga naar   www.vrijeschool-almere.nl

Kyra neemt bovendien deel aan de overleggen tussen kinderopvangorganisaties en basisscholen. Ook hier is het doel om met elkaar te komen tot een doorgaande lijn en een goede communicatie en (warme) overdracht tussen kinderopvang en school. 

Vrije_School_1200x486px.png

Vrije school, Lierstraat Almere

Boek_Rudolf_Steiner_De_toekomst_aan_de_k
Boek_Ed_Taylor_Antroposofie_een_inleidin
Boek_Rudolf_Steiner_De_opvoeding_van_het
Boek_Rudolf_Steiner_Kleuren_260x400px.pn
bottom of page